REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
KLASA: 112-02/21-01/1
URBROJ: 2129-12-01-21-4
Imotski, 2. 6. 2021. god.

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA ZA NATJEČAJ
ZA SOCIJALNOG RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

Dana 2. 6. 2021. godine Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za radno mjesto dipl. soc. radnika u CZSS Imotski analiziralo je pristigle prijave na natječaj za prijem za radno mjesto dipl. soc. radnika  na neodređeno vrijeme u CZSS Imotski, koji je objavljen u Narodnim novinama  broj 27/21, HZZ Područni ured Imotski, na web stranici CZSS Imotski (www.czss-imotski.hr).

Utvrđeno je da je na Natječaj pristiglo 4 prijave u zatvorenoj omotnici.

Prijave na natječaj su pravodobne.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta su podnijeli:

  1. BREČIĆ IVANA, BLAJBURŠKA 69, 21260 IMOTSKI
  2. KUNDID IVAN, RUNOVIĆ 724, 21261 RUNOVIĆ
  3. MRKONJIĆ MIJO, DOMOVINSKOG RATA 22, 21266 ZMIJAVCI
  4. ŠIMIĆ MARIJANA, RIMSKI PUT 5, 21264 PROLOŽAC DONJI

Povjerenstvo je utvrdilo da su prijave svih kandidata potpune i da ispunjavaju sve formalne uvjete.

Sukladno tome Povjerenstvo je utvrdilo:

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja koje će se održati u prostorijama Glazbene škole Dr. fra Ivan Glibotić, Ulica Bruna Bušića 1, Imotski, dana 8. 6. 2021. godine u 9 sati.

POVJERENSTVO:
VLADIMIR BITANGA
MAJA FLEGO-SUMIĆ
IVANA JAKIĆ


Cijeli tekst zapisnika o otvaranju ponuda za natječaj .pdf
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pismeno testiranje) .pdf