REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
KLASA: 112-02/22-01/8
URBROJ: 2129-12-01-22-5
Imotski, 27. 9. 2022. god.

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA ZA NATJEČAJ
ZA RAČUNOVODSTVENOG REFERENTA NA NEODREĐENO VRIJEME

Dana 22. 9. 2022. godine Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za radno mjesto za jednog (1) računovodstvenog referenta u CZSS Imotski analiziralo je pristigle prijave na natječaj za prijem za radno mjesto na neodređeno vrijeme u CZSS Imotski, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 104/22, HZZ Područni ured Imotski, na web stranici CZSS Imotski (www.czss-imotski.hr).

Utvrđeno je da je na Natječaj pristiglo 18 prijava u zatvorenoj omotnici.

Prijave na natječaj su pravodobne.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnijeli su:

  1. KNEŽEVIĆ DIJANA, GLAVINA DONJA 261, 21260 GLAVINA DONJA
  2. KUJUNDŽIĆ TOLIĆ SLAVICA, VINJANI DONJI 28A, 21260 VINJANI DONJI
  3. LONČAR ANASTAZIJA, BRUNA BUŠIĆA 2, 21260 IMOTSKI
  4. LOZO ANA, PUT PROLOŠKIH ISELJENIKA 7, 21264 GORNJI PROLOŽAC
  5. PEKO JELENA, HRVATSKIH BRANITELJA 214, 21263 KRIVODOL
  6. ŠIMIĆ HOZANA, HRVATSKIH BRANITELJA 33, 21264 DONJI PROLOŽAC
  7. TOKIĆ ROZANKA, DR. ANTE STARČEVIĆA 10, 21244 CISTA PROVO

Ostali kandidati nisu zadovoljili formalne uvjete natječaja (dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, radno iskustvo, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima).

Povjerenstvo je utvrdilo da su prijave gore navedenih kandidata potpune i da ispunjavaju sve formalne uvjete.

Sukladno tome Povjerenstvo je utvrdilo:
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja koje će se održati u prostorijama Glazbene škole „Dr. Fra Ivan Glibotić“, Ulica Bruna Bušića 5, Imotski, dana 3. 10. 2022. godine u 10 sati.
Kandidati koji zadovolje na pismenom dijelu ispita, pristupit će usmenom razgovoru (intervjuu) o kojem će biti pravovremeno obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Imotski (www.czss-imotski.hr).

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


Zapisnik o otvaranju ponuda .pdf