Preuzmite zakone u .pdf formatu:

 • OBITELJSKI ZAKON .pdf
 • ZAKON O UDOMITELJSTVU (NN 115/2018) .pdf
 • ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI .pdf
 • ZAKON O SUDOVIMA ZA MLADEŽ .pdf
 • ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI .pdf
 • ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA .pdf
 • ZAKON O PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU .pdf
 • PREPORUKA CM-REC(2018)7 ODBORA MINISTARA DRŽAVAMA ČLANICA O SMJERNICAMA ZA POŠTIVANJE, ZAŠTITU I OSTVARIVANJE PRAVA DJETETA U DIGITALNOM OKRUŽENJU .pdf

PODZAKONSKI AKTI

 • Odluka o izmjeni odluke o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade NN 22-14 .pdf
 • Odluka o izmjeni odluke o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj NN 22-14 .pdf
 • Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade NN 22-12 .pdf
 • Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta .pdf
 • Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj NN 82-02 .pdf
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji NN 5-02 .pdf
 • Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta .pdf
 • Pravilnik o načinu pribavljanja mišljenja djeteta .pdf
 • Pravilnik o obiteljskoj medijaciji .pdf
 • Pravilnik o obliku,sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje… NN 96-13 .pdf
 • Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi .pdf
 • Pravilnik o obveznom savjetovanju .pdf
 • Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima skrbi izvan vlastite obitelji NN 112-98 .pdf
 • Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika NN 05-14 .pdf
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava NN 95-15 .pdf