CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
BRUNA  BUŠIĆA, 21260 IMOTSKI

KLASA:112-02/21-01/1
UR.BROJ: 2129-12-01-21-7

Imotski, 8. 6. 2021. godine

POZIV
NA USMENO TESTIRANJE – INTERVJU

Nastavno pisanom dijelu ispita koji se održao dana 8. 6. 2021. godine za radno mjesto socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Imotski, Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da su pismenom dijelu ispita pristupili:

  1. Brečić Ivana, Blajburška 69, 21260 Imotski
  2. Kundid Ivan, Runović 724, 21261 Runović
  3. Mrkonjić Mijo, Domovinskog rata 22, 21266 Zmijavci

Kandidatkinja Šimić Marijana nije pristupila pismenom dijelu ispita.

Rezultati pismene provjere znanja nalaze se u priloženoj tablici:

IME I PREZIME MOGUĆI BROJ BODOVA OSTVARENI BROJ BODOVA
1. BREČIĆ IVANA 40 28
2. KUNDID IVAN 40 29
3. MRKONJIĆ MIJO 40 24

Nastavno rezultatima pismene provjere, utvrđeno je da su sva tri kandidata koja su pristupila pismenom dijelu zadovoljili bodovni prag, te ostvaruju pravo pristupa na usmeni dio ispita (intervju) koji će se održati u četvrtak, 10. 06. 2021. godine, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Imotski,  prema sljedećem rasporedu:

  1. BREČIĆ IVANA u 12 sati
  2. KUNDID IVAN u 12:30 sati
  3. MRKONJIĆ MIJO u 13 sati

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


Poziv na usmeno testiranje – intervju .pdf