CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
BRUNA  BUŠIĆA, 21260 IMOTSKI

KLASA: 112-02/22-01/1
UR.BROJ: 2129-12-01-22-6

Imotski, 3.6.2022. godine

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISMENO TESTIRANJE)

Pismeno testiranje  će se obaviti u prostorijama  Centra za socijalnu skrb Imotski, Ulica Bruna Bušića 6, Imotski, dana  8.6.2022. g., s početkom u 15:00 sati.

Intervju će se održati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Imotski, dana 10.6.2022.godine s početkom u 13.00 sati.

LISTU KANDIDATA KOJI MOGU PRISTUPITI PISMENOM TESTIRANJU:

  1. IVANA JAKIĆ, RUNOVIĆI 698A, RUNOVIĆ
  2. ZLATA KATANUŠIĆ, VIRGILA PERIĆA 13-I, IMOTSKI
  3. DANIJELA ŠALINOVIĆ RADIĆ, VELIKI PROLOG 12, VRGORAC

 Pismena provjera znanja:

Pismena provjera znanja sadrži 15 pitanja kojim se vrši provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prima. Svaki točan odgovor nosi 2 boda. Polovičan odgovor nosi 1 bod, a netočan ili propušten 0 bodova. Maksimalan broj ostvarenih bodova pisanog dijela je 30 bodova. Pismeni dio traje 60 min.

Razgovor ili intervju:

Razgovor ili intervju će se obaviti s kandidatima koji su prošli pismeni dio testiranja, odnosno koji imaju najmanje 18 bodova.

Intervju se sastoji od provjere osobne i profesionalne motivacije.

Kandidati koji ne pristupe pismenom dijelu testiranja ili intervjuu smatrat će se kako su povukli prijavu sudjelovanja u natječaju.

Kandidati trebaju ponijeti osobnu iskaznicu na pismeno testiranje i intervju.

Konačni rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Imotski.

Izvorišne osnove provjere znanja su: Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH broj 18/22, 46/22), Obiteljski zakon (NN RH 103/15, 98/19), Zakon o udomiteljstvu (NN RH 115/18, 18/22), Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09, 110/21).

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA

Provjera znanja i sposobnosti – testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni putem emaila.

Po dolasku na testiranje kandidati moraju predočiti odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji nije pristupio testiranju smatrat će se da je povukao  prijavu na natječaj.

Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama
  • koristiti mobitel ili neka druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera
  • razgovarati s ostalim kandidatima
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata

KANDIDATI KOJI ĆE SE PONAŠATI NEPRIMJERENO ILI ĆE PREKRŠITI JEDNO OD GORENAVEDENIH PRAVILA BITI ĆE UDALJENI S TESTIRANJA, A NJIHOV REZULTAT NEĆE SE BODOVATI.

Nakon provedenog postupka pismenog testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Zapisnik o provedenom postupku.

Na temelju Zapisnika ravnateljica Centra za socijalnu skrb Imotski donosi Odluku o odabiru kandidata za objavljeno radno mjesto ili poništenju natječaja/dijela natječaja.

Kandidati koji su se prijavili na natječaj biti će obaviješteni putem web stranice CZSS Imotski.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj koji su ispunili formalne uvjete propisane natječajem imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju.

POVJERENSTVO:
VLADIMIR BITANGA
MAJA FLEGO SUMIĆ
ANAMARIJA LONČAR


Poziv na pismeno testiranje .pdf