• Kategorija objave:Obavijesti

Na temelju članka 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21) i Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 165/21 i 82/22), Župan Splitsko-dalmatinske županije 8. studenog 2022. donio je

O D L U K U

o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera za pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja i pomoći obiteljima s četvero i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2022./23. nastavnu/akademsku godinu

BUDI TU – TU JE TVOJ DOM

Članak 1.

(1) Objavit će se Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera za pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja i pomoći obiteljima s četvero i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2022./23. nastavnu/akademsku godinu – BUDI TU – TU JE TVOJ DOM.

(2) Tekst Javnog poziva „iz stavka 1. ove Odluke“ sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Javni poziv provest će Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.

Članak 3.

Javni poziv „iz članka 1. ove Odluke“ objavit će se na internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr, a obavijest o objavi Javnog poziva u javnom glasilu „Slobodna Dalmacija“.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije”.

KLASA: 602-01/22-0001/0267
URBROJ: 2181/1-08-01-01/06-22-0003
Split, 8. studenog 2022.

Ž U P A N
Blaženko Boban, v.r.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

  1. Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera .pdf (109,42 KB)
  2. Javni poziv .pdf (278,26 KB)
  3. Obrazac 1 – Prijavni obrazac .pdf (50,27 KB)
  4. Obrazac 2 – Izjava .pdf (47,41 KB)