CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
BRUNA BUŠIĆA 6
21260 IMOTSKI

KLASA: 112-06/21-01/2
UR. BROJ: 2129-12-01-21-3

IMOTSKI, 29. travnja 2021. godine

Na temelju čl. 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, a u svezi raspisanog natječaja objavljenog u Narodnim novinama RH broj 41/2021 dana 16.4.2021. godine i na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijem pripravnika na određeno vrijeme, putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva, za radno mjesto socijalni radnik – 1 izvršitelj, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Imotski donosi

ODLUKU
o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

I.

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, 12 mjeseci, putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva, za radno mjesto socijalni radnik – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je:

1. ANA ŠIMIĆ

II.

Izabrani kandidat sklopit će s Centrom za socijalnu skrb Imotski ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dana 16.4.2021. godine raspisan je natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva, za radno mjesto socijalni radnik – 1 izvršitelj.

U natječajnom roku pristiglo je 6 zamolbi.
Daljnjim uvidom u dokumentaciju ostalih kandidata donesena je Odluka kao u izreci.

RAVNATELJICA:
Anamarija Lončar, prof. psihologije

Dostaviti:

  1. Kandidatima natječaja putem web stranice CZSS Imotski
  2. Spis, ovdje
  3. Dokumentacija, ovdje

Cijeli tekst odluke .pdf