KAKO POKRENUTI  POSTUPAK RAZVODA BRAKA ?

Razvod braka reguliran je odredbama Obiteljskog zakona (NN 103/15)

Uz tužbu i prijedlog za sporazumni razvod braka, potrebno je priložiti slijedeće:

 • izvješće o obveznom savjetovanju Centra za socijalnu skrb
 • plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (ako imaju maloljetnu djecu)
 • izvješće medijatora (ukoliko se provodi medijacija)

ŠTO  JE OBVEZNO SAVJETOVANJE:

 • oblik pomoći članovima obitelji pri donošenju sporazumne odluke o obiteljskim odnosima pri čemu se vodi posebna briga o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta
 • sudjeluju članovi obitelji osobno bez punomoćnika
 • obvezno savjetovanje provodi stručni tim centra za socijalnu skrb – pravnik, socijalni radnik i psiholog.

Koji su dokumentni potrebni?

 • uz zahtjev za obvezno savjetovanje potrebno je priložiti vjenčani list, rodni list za maloljetnu djecu
 • dobro bi bilo već na prvi termin razgovora donijeti plan roditeljske skrbi
 • nadležnost centra određuje se prema mjestu djetetova prebivališta, odnosno boravišta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova

Vrste obveznog savjetovanja:

 • prije razvoda braka u kojem postoje zajednička maloljetna djeca
 • prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom

Ne provodi se:

 • kad su jedan ili oba bračna druga lišena poslovne sposobnosti, a nisu u stanju shvatiti značenje i posljedice postupka niti uz stručnu pomoć
 • kad su jedan ili oba bračna druga  nesposobna za rasuđivanje
 • kad jedan ili oba partnera nemaju prijavljeno prebivalište, boravište ili adresu stanovanja

Stručni tim centra upoznaje partnere s pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka, odnosno pokretanja sudskog postupka u vezi s djetetom, procjenjuju njihovu spremnost da uz stručnu pomoć i podršku prevladaju poteškoće te sastave plan o roditeljskoj skrbi, informiraju ih o obiteljskoj medijaciji i dr.

Po okončanju postupka centar sastavlja izvješće u kojem se navodi sljedeće:

 • tko je sudjelovao u postupku
 • spremnost svake stranke na sporazumno rješavanje spora
 • spremnost svake stranke na sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji u slučaju kad sporazum izostane
 • tko namjerava pokrenuti sudski postupak
 • jesu li bračni drugovi upoznati s pravnim posljedicama nepostizanja sporazumnog plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
 • tvrdnje o obiteljskom nasilju, ako se navode

Izvješće o obveznom savjetovanju dostavlja se strankama u roku od šezdeset dana od dana primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja prije razvoda braka, a trideset dana od dana primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja radi rješavanja pitanja ostvarivanja roditeljske skrbi ili osobnih odnosa u vezi s djetetom.

Izvješće o obveznom savjetovanju vrijedi šest mjeseci od dana kad je okončano obvezno savjetovanje.

UPAMTITE:

 • razgovarajte s djecom i pravovremeno ih pripremite na promjene koje će uslijediti nakon razvoda braka
 • stavite potrebe svoje djece na prvo mjesto
 • ako se razvodite od partnera, ne razvodite se od djeteta – roditelj ste mu do kraja života i odgovorni ste za svoj odnos djetetom