• Kategorija objave:Obavijesti

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
Klasa: 112-02/19-01/1
Ur.Br: 2129-12-01-19-5
Imotski, 19.11.2019.g.

Temeljem odluke ravnateljice Centra za socijalnu skrb Imotski, Klasa: 112-02/19-01/1, Ur.Br: 2129-12-01-19-4 od 18. studenoga 2019. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi sljedeću

O B A V I J E S T

Kandidati (osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu/urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina su:

  1. ANA BABIĆ – Jasensko 2, Sinj
  2. DIANA BILANDŽIĆ – Krušvar 42 D, Dicmo
  3. MILA MIA ĆOSIĆ – Glavina Gornja 55, Imotski
  4. IVANA JAKIĆ – Runović 607, Runovići
  5. KARMELA ŠEGVIĆ – Čiovska 14, Split

Pismena provjera znanja kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, Klasa: 112-02/19-01/1, Ur. Br: 2129-12-01-19-3 objavljenog 6. studenoga 2019. godine, održat će se u Centru za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, u ponedjeljak 25. studenog 2019. godine, s početkom u 13.30 sati.

Pismeni ispit se sastoji od 7 zadataka koji se boduju na sljedeći način:

  • potpuno točno – 2 boda
  • djelomično točno – 1 bod
  • pogrešno ili nije odgovoreno – 0 bodova

Maksimalan broj bodova na ispitu je 14. Kandidati koji dobiju najmanje polovicu maksimalnog broja bodova (7), moći će pristupiti razgovoru (intervjuu), s članovima povjerenstva, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Kandidati koji nisu dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja, o istome će biti obavješteni putem elektronske pošte.

POVJERENSTVO