• Kategorija objave:Obavijesti

Slijedom pojave epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a u cilju spriječavanja pojave daljnjeg širenja, Centar za socijalnu skrb Imotski zaprima samo stranke koje dolaze zbog žurnih i neodgodovih razloga.

Upućuju se svi da za komunikaciju sa stručnim radnicima Centra prvotno koriste elektroničke puteve komunikacije i to na službeni:

telefon: 021 – 841 421
fax.: 021 – 841 632
mob: 091 – 21 002 21
e-mail:  css-imotski@socskrb.hr

Nakon prvotne komunikacije sa stručnim radnikom, daljnje rješavanje Vaših upita ili zahtjeva rješavat će te po uputi stručnog radnika.

Za podnošenje zahtjeva i drugu komunikaciju s Centrom molimo da u što većoj mjeri koristite službene obrasce Centra, objavljene i u dijelu czss-imotski.hr/obrasci/ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Imotski, adresa: www.czss-imotski.hr.

Sve zahtjeve i pismena zaprimamo i elektroničkim putem na e-mail: css-imotski@socskrb.hr ili fax: 021/841-632.

Također, sekundarno možete koristiti i kontakte objavljene u dijelu czss-imotski.hr/kontakt/ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Imotski.