Sukladno Odluci ravnateljice Centra za socijalnu skrb Imotski, KLASA: 011-01/13-01/2, URBROJ: 2129-12-01-01-13-2 od  08.05.2013. godine ustrojen je Katalog informacija Centra za socijalnu skrb Imotski, te određen i imenovan službenik za informiranje.

Službenik za informiranje
Vladimir Bitanga
vladimir.bitanga@socskrb.hr

Zahtjevi za pristup informacijama se mogu podnijeti na propisanom obrascu:

pisanim putem na poštansku adresu Centra za socijalnu skrb Imotski:
Centar za socijalnu skrb Imotski
B. Bušića 6, HR-21260 Imotski

putem elektroničke pošte:
kontakt@czss-imotski.hr

telefaksom na sljedeći broj:
021/841-632

usmenim putem:
osobno na zapisnik u službenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Imotski svakog radnog dana (osim  četvrtka) od 8:00 do 13:00 sati.