Dokumente financijskog izvješća za 2021. godinu pregledajte u nastavku:

  • PR-RAS obrazac .pdf
  • Bilanca .pdf
  • RAS funkcijski .pdf
  • PVRIO .pdf
  • Obveze .pdf
  • Referentna stranica .pdf
  • Potvrda o preuzetom financijskom izvješću .pdf
  • Bilješke uz financijsko izvješće .pdf