• Kategorija objave:Obavijesti

Dana 28. rujna 2022. godine u Imotskom, u prostorijama Dječjeg doma Maestral, održana je edukacija za voditelje mjera stručne pomoći i potpore, a koje su u nadležnosti Centra za socijalnu skrb. Edukaciju je održao stručni tim Odjela za djecu, mlade i obitelj, a istoj su nazočili voditelji – vanjski suradnici CZSS koji su uključeni u provedbu ove mjere.

CZSS Imotski trenutno surađuje s 9 voditelja – vanjskih stručnjaka, koji su najčešće psihološke i pedagoške struke te sa jednim stručnim djelatnikom Centra.

Voditelje se tijekom edukacije upoznalo sa zakonskim okvirom te pravnom osnovom za izricanje mjera za zaštitu osobnih interesa djece, kao i sa Obiteljskim zakonom pogotovo u dijelu koji su vezane za područje izricanja i realizaciju mjera obiteljsko-pravne zaštite. Posebna pozornost je posvećena aktivnijoj ulozi voditelja, koji trebaju sudjelovati u kreiranju svakog plana i programa za konkretnu obitelj, a tijekom praćenje istih mogu davati svoje prijedloge i sugestije, kao i kvalitetnom pisanju mjesečnih izvješća voditelja mjere stručne pomoći i potpore.

Također se voditelje upoznalo s razlozima izricanja pojedine mjere, načinu i trajanju provođenja, kao i ulozi i pravima imenovanog voditelja, a sve u svrhu bolje suradnje s obiteljima kao korisnicima, te stručnim timom.

Tijekom edukacije svim voditeljima je omogućena izmjena iskustava tijekom provođenja mjera. Isti su iznijeli svoje prijedloge i sugestije, razmijenili pozitivna i ona manje pozitivna iskustva te predloži daljnje korake u radu sa pojedinim obiteljima.

Zaključak održane edukacije je potreba i želja da se međusobna suradnja i redovni sastanci voditelja mjera i stručnih djelatnika Centra nastave ubuduće a sve u cilju što uspješnijeg budućeg rada za sve sudionike, ponajprije za obitelji obuhvaćene mjerom.

GALERIJA FOTOGRAFIJA:

  • Edukacija za voditelje mjera stručne pomoći i potpore
  • Edukacija za voditelje mjera stručne pomoći i potpore
  • Edukacija za voditelje mjera stručne pomoći i potpore