1. Statut CZSS Imotski .pdf
 2. Pravilnik o zaštiti na radu .pdf
 3. Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova .pdf
 4. Pravilnik o unutarnjem nadzoru .pdf
 5. Pravilnik o radu .pdf
 6. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe .pdf
 7. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga .pdf
 8. Pravilnik o izmjenana i dopunama pravilnika o radu .pdf
 9. Poslovnik o radu Stručnog vijeća .pdf
 10. Poslovnik o radu Upravnog vijeća .pdf
 11. Etički kodeks .pdf
 12. Pravilnik o upravljanju i raspolaganju imovinom .pdf
 13. Procedura blagajničkog poslovanja .pdf
 14. Procedura izdavanja, obračuna i isplate naloga za službena putovanja .pdf
 15. Procedura korištenja službenog automobila .pdf
 16. Procedura stvaranja ugovornih obveza .pdf
 17. Procedura naplate prihoda .pdf
 18. Procedura zaprimanja i provjere računa .pdf