1. Statut CZSS Imotski .pdf
  2. Pravilnik o zaštiti na radu .pdf
  3. Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova .pdf
  4. Pravilnik o unutarnjem nadzoru .pdf
  5. Pravilnik o radu .pdf
  6. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe .pdf
  7. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga .pdf
  8. Pravilnik o izmjenana i dopunama pravilnika o radu .pdf
  9. Poslovnik o radu Stručnog vijeća .pdf
  10. Poslovnik o radu Upravnog vijeća .pdf
  11. Etički kodeks .pdf