Obavijesti iz CZSS Imotski

Obavijest

|

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI Klasa: 112-02/19-01/1 Ur.Br: 2129-12-01-19-5 Imotski, 19.11.2019.g. Temeljem odluke ravnateljice Centra za socijalnu skrb Imotski, Klasa: 112-02/19-01/1, Ur.Br: 2129-12-01-19-4 od 18. studenoga 2019. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi... READ MORE