Obavijest

objavljeno u: Obavijesti | 0

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
Klasa: 112-02/19-01/1
Ur.Br: 2129-12-01-19-5
Imotski, 19.11.2019.g.

Temeljem odluke ravnateljice Centra za socijalnu skrb Imotski, Klasa: 112-02/19-01/1, Ur.Br: 2129-12-01-19-4 od 18. studenoga 2019. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi sljedeću

O B A V I J E S T

Kandidati (osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu/urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina su:

  1. ANA BABIĆ – Jasensko 2, Sinj
  2. DIANA BILANDŽIĆ – Krušvar 42 D, Dicmo
  3. MILA MIA ĆOSIĆ – Glavina Gornja 55, Imotski
  4. IVANA JAKIĆ – Runović 607, Runovići
  5. KARMELA ŠEGVIĆ – Čiovska 14, Split

Pismena provjera znanja kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, Klasa: 112-02/19-01/1, Ur. Br: 2129-12-01-19-3 objavljenog 6. studenoga 2019. godine, održat će se u Centru za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, u ponedjeljak 25. studenog 2019. godine, s početkom u 13.30 sati.

Pismeni ispit se sastoji od 7 zadataka koji se boduju na sljedeći način:

  • potpuno točno – 2 boda
  • djelomično točno – 1 bod
  • pogrešno ili nije odgovoreno – 0 bodova

Maksimalan broj bodova na ispitu je 14. Kandidati koji dobiju najmanje polovicu maksimalnog broja bodova (7), moći će pristupiti razgovoru (intervjuu), s članovima povjerenstva, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Kandidati koji nisu dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja, o istome će biti obavješteni putem elektronske pošte.

POVJERENSTVO

Politika zaštite osobnih podataka

objavljeno u: Obavijesti | 0

Centru za socijalnu skrb Imotski je važno zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka, stoga poslujemo u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. Nadamo se da će Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke Centar za socijalnu skrb Imotski može prikupljati, na koji način Centar za socijalnu skrb Imotski koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.

Osobni podaci
Centar za socijalnu skrb Imotski neće prikupljati nikakve osobne podatke o Vama (npr. Vaše ime, adresu, telefonski broj ili e-mail adresu), osim u slučajevima kada nam ih Vi dobrovoljno odlučite dati (npr. u anketama, prilikom postavljanja upita, zahtjeva i sl.), odnosno, date svoj pristanak ili ukoliko nije drugačije propisano mjerodavnim zakonima i propisima za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Osobni podaci djece
Kada se nude usluge informacijskog društva izravno djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 16 godina. Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.
Centar za socijalnu skrb Imotski ulaže razumne napore u provjeru je li privolu u takvim slučajevima dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju.

Zakonitost i transparentnost
Vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove. Podaci koji se odnose na Vas na transparentan će se način prikupljati, upotrebljavati, dati na uvid ili na neki drugi način obrađivati, te su javno objavljeni rokovi i svrhe obrade podataka, podaci o identitetu voditelja obrade, informacija o načinu na koji možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje pritužbi i zahtjeva za ažuriranje podataka.

Ograničavanje svrhe
Vaši osobni podaci prikupljat će se u posebne, izričite i zakonite svrhe i neće se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom. Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske osnove ili ugovora tražit ćemo od Vas posebnu privolu.

Smanjenje količine podataka
Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Voditelj obrade i izvršitelj obrade neće prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu obrade.

Točnost i integritet podataka
Nužno je da osobni podaci koje prikupljamo i spremamo budu točni i ažurni i zato ćemo poduzeti svaku razumnu mjeru kako bismo osigurali da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

Ograničenje pohrane
Rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima ili Vašom privolom za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Cjelovitost i povjerljivost
Da bismo zaštitili Vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Centar za socijalnu skrb Imotski koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Pitanja i komentari
Centar za socijalnu skrb Imotski će odgovoriti na razumne zahtjeve za ispravak Vaših osobnih podataka i za ispravljanje, dopunu ili brisanje netočnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka, molimo Vas da nas kontaktirate našega službenika za zaštitu podataka na szop@czss-imotski.hr.

Na ovu ćemo stranicu postaviti i promjene naše politike zaštite podataka.

Obilježavanje tjedna psihologije

objavljeno u: Obavijesti | 0

Tjedan psihologije

Psiholozi Imotske krajine već peti put organiziraju aktivnosti u Tjednu psihologije.

Tjedan psihologije je manifestacija koja se 11. godinu održava diljem Hrvatske i kojom se želi približiti i predstaviti u društvu psihologija kao znanost.

S tim ciljem se diljem Hrvatske organiziraju predavanja, radionice i okrugli stolovi s temama iz psihologije.

Ove godine psiholozi u školama na našem području će organizirati predavanja o asertivnosti za djecu osnovnih škola, dok je za šire građanstvo organizirana radionica na temu samopouzdanja u kojoj će se pokazati na koji način možemo raditi na svom samopouzdanju i što sve utječe na isto.

Radionica će se održati u POU Imotski, 22. veljače u 18 sati, a održat će je Anamarija Lončar prof psihologije.

Svi su pozvani i dobrodošli uz aktivno sudjelovanje u radionici.

Cjelokupni program 11. Tjedna psihologije za Splitsko-dalmatinsku županiju možete pogledati ovdje.